• Windows pielikumu izstrādāšana uz .Net framework (2.0,3.5) pamata.

  • Windows/Linux pielikumu izstrādāšana uz Java bāzes (Swing).

  • Relāciju datu bāzes struktūras izstrādāšana priekš (MySql, MS SQL, IBM Informix).

  • Uzskaņošana un atskaišu sistēmas ieviešana MS SQL serveru, kā arī automatizēto sistēmu atskaites ar SSRS(SQL Server Reporting Services) izmantošanu.

  • HTML/PHP/JSP/Asp.Net.

  • JavaScript/jQuery/Ajax/Css/XSLT/XML/XSD.

  • Pārvaldes sistēma DotNetNuke bazē.