• Video reklāmas filmēšana, translācija un montāža.
  • Ražojam un filmējam mūsdienīgu video reklāmai un citām vajadzībām.
  • Pasākumu filmēšana daudzkameru režīmā:
  • Videofilmu montāža un sagatavošana DVD izdošanai;
  • Pasākumu apskaņošana;
  • Pasākumu nodrošināšana ar videoekrāniem un plazmas monitoriem;
  • Videoklipu filmēšana un montāža HDTV;
  • Konferenču tehniskais nodrošinājums;
  • Video un audio aparatūras noma ar uzstādīšanu un apkalpošanu;
  • Videomateriālu demonstrēšana atbildīgos pasākumos;
  • Video un skaņas aparatūra izstāžu stendiem.